Prohlášení o ochraně osobních údajů

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Naše společnost, tj. Linkman media s.r.o., Na Šťáhlavce 16, Praha 6 , 160 00, IČ: 27249492, DIČ: CZ27249492 je tzv. správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje uchováváme?

Uchováváme ty informace, které jsme od Vás se souhlasem získali, například, když jste se účastnili soutěží, když jste si objednali zasílání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv nebo když nás kontaktujete. Nejčastěji se jedná o Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a datum narození.

Dále rovněž zaznamenáváme informace o Vašich zájmech prostřednictvím analýzy Vašich kliknutí na webových stránkách a v e-mailových zprávách, které od nás dostanete.

V okamžiku, kdy nás poprvé kontaktujete, vytvoříme si v naší databázi Váš profil. Jakékoliv další informace, které nám později předáte, se v něm rovněž ukládají. Čím více informací od Vás získáme, tím individuálněji zaměřené a zajímavější nabídky Vám budeme moci v budoucnu předkládat.

2. K čemu tyto údaje užíváme?

Tyto údaje užíváme pro účely výzkumu trhu i pro marketingové účely, tj. individuální tvorbu a zasílání vybraných informací nebo vzorků produktů poštou, e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004 Sb.

3. Jak dlouho se osobní údaje archivují?

V podstatě ukládáme veškeré informace, které nám zašlete po tak dlouhou dobu, co máte zájem o zasílání našich reklamních informací, tj. záleží době uvedené v konkrétním textu souhlasu. Nejčastěji jsou osobní údaje zpracovávány na dobu do odvolání Vašeho souhlasu nebo přímo na konkrétní časový úsek, který je uveden v textu souhlasu.

Pokud si již více nepřejete, abychom využívali Vaše údaje, samozřejmě okamžitě a bezplatně splníme tento Váš požadavek (viz. část 5).

4. Můžete zjistit, jaké údaje o Vás vedeme?

Ano. Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě evidujeme dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

5. Můžete zažádat o vymazání údajů evidovaných o Vaší osobě?

Ano. Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů. Využijte k tomu prosím náš kontaktní formulář na internetových stránkách GastroProfesor.cz. Vaše přání splníme bez prodlení a okamžitě zrušíme zasílání dalších reklamních materiálů. V určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány a soubor bude zablokován, nikoli vymazán.

Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

6. Co jsou to cookies a využíváme je?

Cookies jsou malé textové soubory, které se uchovávají na harddisku návštěvníků webových stránek. Informace, které takové cookies obsahují, Vám usnadňují navigaci po internetu a zajišťují správné zobrazení našich internetových stránek. Naše cookies však nejsou schopné Vás identifikovat jako konkrétní osobu.

Ukládání cookies na Vašem harddisku můžete zabránit správným nastavením upozornění Vašeho prohlížeče. Informace k této otázce můžete najít v uživatelské příručce výrobce Vašeho prohlížeče.

7. Můžete zůstat anonymní nebo užívat přezdívku?

Samozřejmě. Vezměte však prosím na vědomí, že nebudeme schopni splnit určité úkoly, jako například zasílání vzorků produktů, pokud nebudeme znát Vaše jméno a adresu.

8. Předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám?

Ne, Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředáváme žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány.

Pokud pověříme jiné společnosti – tzv. zpracovatele (zařízení na zpracování dat) dokončením našich úkolů (např. zasíláním vzorků produktů), pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžadujeme ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžadujeme, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.

9. Bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.

10. Dozorový orgán

Rádi bychom Vás informovali, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000.

  

Linkman media s.r.o. se sídlem Na Šťáhlavce 16, Praha 6, 160 00, zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 107573, IČ: 27249492, DIČ: CZ27249492