Zdraví a Bezpečnost

Kocovina

Kocovina

Přelom roku tradičně svádí k nemírnému až nezřízenému pití. Tohle rizikové období začíná právě teď, na Mikuláše, a táhne se – krize nekrize – přes Vánoce, Silvestra a Nový rok až zhruba do půlky ledna. Jak to zařídit, abyste vy i vaši hosté přečkali tenhle dlouhý mejdan bez úhony, a abyste na tom ještě vydělali? …více

Tak akorát

Tak akorát

Barové a obecně pohostinské prostřední je z pochopitelných důvodů ke konzumaci alkoholu méně striktní než bohnická léčebna závislostí, i zde by však mělo platit staré známé heslo „všeho s mírou“. Pro zjednodušení propočtu obsahu alkoholu v jednotlivých drincích byla stanovena jednotná a světově uznávaná míra. V Británii se jí říká „unit“, v Austrálii „standard drink“, u nás se začíná vžívat označení „standardní jednotka“…více

Zásady úklidu v gastronomických provozech

Mop

Úklid se provádí vždy zásadně navlhko. Při provádění úklidu nasucho (zametáním, stíráním prachu prachovkou apod.) se totiž uvolňuje velké množství prachu, který usedá na jiná místa a ta kontaminuje.…více

Páteční experimenty

Drogy

Od samého úsvitu dějin užívají lidé drogy k léčebným a duchovním účelům, nebo prostě jen tak pro radost, útěchu či povzbuzení. Moderní doba však nastavila jistá pravidla. Držení, konzumaci a distribuci určitých omamných látek postavila mimo zákon…více

Mistři pijí zodpovědně

Společnost Bacardi Limited spouští kampaň s názvem Mistři pijí zodpovědně odrážející zodpovědnost společnosti, a to s podporou Michaela Schumachera…více

Horko a ochranné nápoje

1. Jak se mají lidé chovat v horkých letních dnech? Je třeba omezit fyzickou námahu i dobu pobytu na místech s přímou sluneční radiací. Nezbytným opatřením je zajištění dostatečného pitného režimu.…více

Oživování – obecné zásady

Při zástavě dýchání nebo zástavě dýchání a oběhu se přeruší dodávka kyslíku do tkání.…více

Alergické reakce

Alergie je přecitlivělost organismu na určitou látku – alergen. Alergenem nejčastěji bývá pyl, peří, zvířecí srst, prach, některé léky či potraviny. V odborné literatuře je alergen definován jako látka bílkovinné povahy schopná u predisponovaných (náchylnějších) osob vyvolat alergickou reakci.…více

Hubení škůdců v podniku

Deratizace- Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů, znemožňujeme jim přístup k potravě, zasídlení a zahnízdění.…více

Otravy – příznaky a obecné zásady první pomoci

Úvodem malá statistika. Otravy jsou příčinou přijetí do nemocnice v 4 - 6% případů. V 70 – 80 % se jedná o sebevražedný pokus v 15-20 % se jedná o náhodné otravy a v 10 % o otravy profesionální. V 80 – 90 % případů se jedná o otravy léky (hlavně psychofarmaka a hypnotika).…více



| 1 | 2 | další >>