Haccp + Bezpečnost

Zásady správného mytí rukou

Ruce

Zásady mytí rukou …více

Zacházení Ledem

Kostka ledu

Hygienické standardy při používání ledu …více

V zajetí předpisů

Kuchyně

Hygienik může být slovo, které nevyvolává u zaměstnanců pohostinství zrovna nadšení, ale marná sláva, hygiena je jednou z podmínek prosperity vašeho podniku. Host, který má po návštěvě vaší provozovny zažívací - a v horším případě zdravotní potíže, se už nevrátí…více

Otrava jídlem

Potraviny, které jíme, občas připomínají skládku toxických odpadů. Důsledky toho jsou dost děsivé. Celá řada lidí si alespoň jednou za život protrpí otravu jídlem. Výskyt otrav z jídla způsobených bakteriemi a viry stále stoupá. Navíc se odhaduje, že asi desetkrát tolik případů otrav jídlem není vůbec hlášeno. V následujícím článku se dozvíte, jaká rizika vám hrozí a jak správně zacházet s potravinami. …více

Nejvyhledávanější protravinové doplňky 1. část

Chitosan Lapač tuků V sedmdesátých letech bylo v řadě zemí zakázáno házet tisíce tun schránek korýšů zpět do moře, a proto se hledaly cesty k jejich dalšímu využití. Schránky krabů, raků, mušlí, ale i houby a krovky hmyzu jsou zdrojem chitinu. Z chitinu se získává polysacharid chitosan. Již před 100 lety objevili Japonci mohutné vazebné schopnosti chitosanu a úspěšně toho využívají ve všech odvětvích průmyslu i v medicíně. …více

Nejvyhledávanější protravinové doplňky 2. část

Pokračování ...…více

Salmonela a gastronomické podniky

Společný název pro bakteriální onemocnění vyskytující se mezi lidmi a mezi zvířaty je salmonelóza. U salmonelóz je na rozdíl od ostatních infekčních chorob k vyvolání příznaků choroby potřeba obrovské množství živých mikrobů. Tato nemoc je u nás běžně rozšířená a například v roce 1978 bylo hlášeno v Československu 12 000 onemocnění. Je to alimentární onemocnění – šíří se jídlem a vodou. …více

Systém kritických bodů HACCP ve stravovacích službách

Novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platnou od 1. 10. 2003 je uloženo všem provozovatelům stravovacích služeb zavést systém kritických bodů. Termín zavedení kontrolního systému je do 7 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 30. 4. 2004. …více

Hccp v restauracích a podnicích v ČR

Nejasnosti kolem výkladu povinnosti zavést ve stravovacích zařízeních do 1. května 2004 systém kritických bodů jsou znepokojivé. Současná praxe je charakterizována zmatky kolem různých výkladů zákonných norem. To, co lze vyjádřit a popsat jednoduše, je vyjadřováno složitě, pokud možno s použitím co nejvíce cizích slov. Některé součásti odborné terminologie mohou být běžným pracovníkům v provozu stravovacích zařízení dokonce málo srozumitelné („vývojový diagram výrobního procesu“, „rizika alimentárních nákaz“, „křížová kontaminace“). …více

Skladování potravin 1. část

Občan získá nákupem v obchodní síti „zdravotně nezávadné potraviny“. Při jejich výběru by měl nakupující využívat senzorické (smyslové) hodnocení a vždy by měl sledovat záruční doby zboží (doby doporučené spotřeby, doby minimální trvanlivosti). Měl by si také všímat jakosti potravin, údajů na etiketě, obalu (zejména jeho neporušenosti) a způsobu uchování potravin v prodejně (zda je například zboží, které má být uchováno v chladicím boxu, skutečně v něm uloženo). …více| 1 | 2 | další >>